จัดฟันบางนา: ควรรู้ “ผลข้างเคียง” หลังจากทำรากฟันเทียม !

จัดฟันบางนา: ควรรู้ “ผลข้างเคียง” หลังจากทำรากฟันเทียม ! การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ทันตแพทยจะทำการผ่าตัดเพื่อนำรากฟันเทียมไปฝังลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อให้ยึดติดกันและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม จะเป็นที่นิยมและได้รับการไว้วางใจว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ก็ยังมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น

หลังจากการฝังรากฟันเทียมลงไปบนกระดูกขากรรไกร ผลข้างเคียงที่เรามักจะพบได้บ่อยก็คือ อาการเจ็บปวด หรือการอักเสบ ติดเชื้อ ก็ถือเป็นผลข้างเคียงที่ได้จากการฝังรากฟันเทียม ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยก็คือ การใช้ชีวิตประจำวันก็จะเปลี่ยนไปด้วย เริ่มจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินมากขึ้น

หากไม่ระมัดระวัง อาจจะทำให้เกิดการอักเสบ และติดเชื้อได้ รวมไปถึงอาจจะทำให้รากฟันเทียมหลุดอออกมาได้ หากไม่ระมัดระวังเรื่องของการรับประทานอาหาร ผู้เข้ารับการรักษาควรหลีกเลี่ยงบประทานอาหารที่แข็งและเหนียว เพื่อให้ใช้แรงบดเคี้ยวที่ไม่ต้องออกแรงมาก รวมไปถึงอาหารเจ็บปวดที่เกิดขึ้น ก็อานจะมีต้นเหตุจากการรับประทานอาหาร ทั้งนี้ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องปฏิบัติตัวหลังจากฝังรากฟันเทียม ตามที่ทันตแพทย์ได้แนะนำ เพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง และเป็นการเพิ่มอัตราความสำเร็จในการรักษาด้วย หากคุณบะเลยอาจจะก่อให้เกิดปัญหาที่ยากจะแก้ไข นั่นก็คือรากฟันเทียมหลุด หากเกิดปัญหานี้ขึ้น ทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมให้ใหม่ ซึ่งจะเป็นการสิ้นปลืองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษา

ทั้งนี้หลังจากที่ผู้เข้ารับการรักษา ได้กลับมาพักฟื้นที่บ้าน และเกิดมีผลข้างเคียง ไม่ว่าจะเป็น อาการปวดที่นานกว่าปกติ การอักเสบของแผลและรากฟัน ควรรีบปรึกษทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันและไม่เกิดความซับซ้อน ยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ารับการรักษาควรเข้าพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ 6 เดือนต่อครั้ง เพื่อให้ทันตแพทย์ได้ทำการตรวจช่องปากเป็นประจำอข่าวต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธิ์ที่ดีและการใช้งานของรากฟันที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง