ดอกบัวอบแห้ง ดอกไม้สดอบแห้งในภาชนะแก้ว

ดอกบัวอบแห้ง ดอกไม้สดอบแห้งในภาชนะแก้ว ลักษณะที่โดดเด่นของงานประดิษฐ์ของดอกไม้สดอบแห้งในภาชนะแก้ว คือ สามารถนำดอกไม้สดมาสร้างสรรค์เพื่อเสนอผลงานที่เสมือนจริงตามธรรมชาติ ทั้งสีสันและรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร อีกทั้งการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร สร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ทำ

ดอกไม้สด
แก้ว
กระจก
เทปพันก้าน
ถ้วย
ค่าทรายซิลิกา

รายละเอียดการผลิต

1. นำดอกไม้มาคัดขนาด ประเภท สี นำภาชนะแก้ว มาทำความสะอาด

2. นำดอกไม้ไปผ่านกรรมวิธีอบแห้ง ด้วยทราย ซีริก้า เมื่อแห้งหมาดนำชิ้นส่วนมาประกอบและตบแต่ง

3. นำดอกไม้ที่ได้ ไปประกอบ ให้เป็นแบบที่ต้องการ

4. นำดอกไม้ที่เข้าช่อแล้ว มาประกอบตามแบบที่ได้กำหนดไว้ ทำความสะอาด พร้อมตรวจสอบ

5. นำภาชนะที่ทำเสร็จแล้ว มาปิดด้วยฝาแก้วที่กำหนด

6. นำมา ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนำลงกล่อง บรรจุภัณฑ์

7. นำกล่องที่บรรจุเก็บเข้าห้องเก็บของเพื่อรอจัดส่งให้ลูกค้า