บาราโกวเมืองชายฝั่งที่มีสีสันของคิวบา

ศูนย์กลางทางตะวันออกสุดของคิวบาคือเมืองเล็กๆ ของบาราโกว ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่บ้าง ไม่เพียงแต่เป็นจุดที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสน่าจะลงจอดบนเกาะแห่งนี้เป็นครั้งแรก แต่ยังเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของคิวบาและการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในสเปน การแยกตัวของบาราโกวทำให้ไม่กลายเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นถนนลาฟาโรลาที่เป็นเนินเขาและลมแรง

ซึ่งเชื่อมโยงจากกวนตานาโมไปทางทิศตะวันตก 120 กม. ทำหน้าที่เป็นท่อส่งก๊าซเพียงแห่งเดียวในนั้นและเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานนี้ในปี 1965 ปัจจุบัน ฝูงบินขนาดเล็กที่ง่อนแง่นบินจากฮาวานาสัปดาห์ละสองครั้ง มิฉะนั้น วิธีเดียวที่จะไปถึงที่นั่นได้คือโดยเรือ การขาดโครงสร้างพื้นฐานแทบจะไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดี เนื่องจากทำให้ Baracoans สามารถพัฒนาประเพณี รสนิยม และทัศนคติที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้